Časté otázky

Časté otázky

Časté otázky od vás

Naša spoločnosť Vám na základe uzatvorenej zmluvy vybaví:

 • Verejno právne doklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia
 • Vybavenie vydania stavebného povolenie
 • Vydanie stavebného povolenia na pripojenie sa na inžinierske siete:
  • prípojka vody
  • prípojka kanalizácie
  • prípojka plynu
  • prípojka elektrickej energie
 • Následné zabezpečenie kolaudačných podkladov na následnú kolaudáciu stavby

Poskytovaná služba za vybavenie stavebného povolenia je spoplatnená na základe oblasti stavby rodinného domu.

Každú zmenu Vám vieme zapracovať do projektu. Konkrétne zmeny bude potrebné adresovať na našich pracovníkov, ktorý Vám s týmto pomôžu.

Všetky zmeny umiestnenia Vám zabezpečia naši pracovníci aj počas výstavby. Potrebné je dodať Vaše požiadavky na zmeny pred konkrétnym začatím etapy jednotlivých fáz výstavby nízkoenergetického domu.

Všetky komponenty v dome sú variabilné a je možné na základe zaslanej požiadavky ich zmeniť podľa Vašich prianí. Cena bude zmenená len o rozdiel medzi rozpočtovou cenou a cenou Vášho vybraného materiálu. Cena je flexibilná a môže byť znížená aj zvýšená na základe hore uvedených skutočností.

Áno, na ktorýkoľvek projekt Vám vieme urobiť akýkoľvek typ strechy.

Vytýčime Vám vašu stavbu geodetom podľa všeobecne platných noriem pred začiatkom celej realizácie. Neodmysliteľnou súčasťou vytýčenia stavby je:

 • Výškopis
 • Polohopis

Následné zabezpečíme zameranie skutočného umiestnenia stavby pre potrebu kolaudácie Vášho nového bývania.

Farba domu je štandardne v bielej farbe. Povrchovú úpravu tvorí akrylátová omietka 1,5 mm hrúbka. Všetky farby, hrúbky, typ omietky si je možné vybrať zo vzorkovníka farieb, štruktúr a hrúbok vonkajších omietok pre rodinný dom.

Zákazník si môže vybrať rôznu povrchovú úpravu domu. Stačí ak Vašu požiadavku zašlete cez kontaktný formulár a my Vám ju spracujeme a následne zašleme s upravenou cenou (jednoducho omietku odrátame a nahradíme ju cenou a prácou napr. za kamenný prírodný obklad).

Adresa

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

Tel. kontakt

+421 948 959 009

E-mail kontakt

info@murovany-dom.sk